Történet az alapítástól

A soproni polgárokban városuk szépítésének gondolata évszázadokra nyúlik vissza. Ennek szervezet formája a 19. század elején jelenik meg. Ekkor muködik a „Szépíto Bizottmány” és a „Loverbizottság” is. Ezen kezdeményezéseket követoen, illetve mellette 1869-ben alapították elodeink a Soproni Városszépíto Egyesületet. Az I. világháborúig a város és az utak fásításával, parkok étesítésével, a város környéki erdokben utak, kilátók, pihenohelyek kialakításával igyekezett az Egyesület a várost és környékét szépíteni, a soproni polgárok igényét szolgálni.

A két világháború között az Egyesület már tágabban értelmezte feladatát, nem csupán a város és környékének szépítését, hanem a benne élo emberek életének javítását, segítését, szebbé tételét is feladatául tuzte ki. A feladatok között megjelennek városrendezési, muemlékvédelmi, természetvédelmi, turizmus fejlesztési kérdések is.

A II. világháború után sajnálatos módon, más civil szervezetekhez hasonlóan, az Egyesületet feloszlatták, csak 1968-ban nyílt lehetoség újra indítására.

Az újjá szervezett Egyesület vezetosége és tagsága nagy lendülettel fogott hozzá –lehetoségei határán belül- az addig nagyrészt elzárt város építészeti, muemlékvédelmi, turisztikai életének fejlesztéséhez. Javaslataival, tanácsaival a mindenkori városvezetést igyekezett a város szépítésében, élhetobbé tételében segíteni.

A fenti feladatok elvégzését olyan egyesületi elnökök irányították a többek között, mint az egyesületet alapító Flandorffer Ignác/1869-1891/, dr.Printz Ferenc/1891-1914/, dr.Heimler Károly/1914-1946/ és dr.Kubinszky Mihály /1987-2007/.

A jelenlegi vezetoség nagynevu elodeit követve, az alapszabályzatban megfogalmazott célokat és feladatokat magáénak vallja. Ezek, a hagyomány ápolása, Sopron város és környezete szépítése, a város szeretetére való
nevelés. A városfejleszto erok összefogása. A város lakóinak érdeklodését igyekszik felkelteni a város szépítése, valamint a történelmi és természeti értékeinek megorzése iránt, az épített és természeti környezet védelmének elosegítésére. Feladataink megvalósítása érdekében mindenkit be kíván vonni a munkába, akik céljaikkal egyetértenek. Az Egyesület az idoszeru feladatok megoldása érdekében kezdeményezi és megszervezi tagjai munkáját. A városi illetve az állami szervek és nem utolsó sorban tagjai felkérésére javslatokat tesz a város és környékének szépítése kérdésében, aktív tevékenységet fejt ki a város szépítésének és környezetvédelmének népszerusítésében.

Megjegyzés: A Soproni Városszépíto Egyesület részletes története és tevékenysége az 1869-es alapításától kezdve a Soproni Szemle c. folyóirat 1983. évi 1., 2., 4. az 1984. évi 1. illetve a2008. évi 1. számában olvasható, amelyek a Soproni Szemle honlapján elérhetok.