Városszépítés térben, lélekben

TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00513

A projekt címe: Városszépítés térben, lélekben
Projekt azonosító száma: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00513

Kedvezményezett: 
Soproni Városszépítő Egyesület (9400 Sopron, Új u. 4.)

Konzorciumi partner:
„Perkovátz-Ház Baráti Köre” Egyesület

Támogatás összege (konzorciumi taggal együtt): 14 921 236 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

A projekt megvalósításának kezdete: 2019.05.01.

A projekt megvalósításának tervezett befejezése: 2020.04.30.

A projekt rövid összefoglalója:

 Az egyesület e pályázat keretében is eredeti célkitűzéseinek kíván eleget tenni: "Sopron város szépítése, a város szeretetének ápolása, a városfejlesztő erők összefogása, a tenni akarók és tudók számára lehetőségek biztosítása." Rendezvénysorozata által ezen célok megvalósításához szeretné megszólítani a város igényes megjelenését szorgalmazó soproniakat mind az épített, mind a természetes környezet vonatkozásában. Fontos célkitűzése az ifjúság körében a honszeretet, az egészséges lokálpatriotizmus nemes érzésének kialakítása és ébrentartása, hogy biztosítva legyen a hagyományok továbbvitele, friss lendülettel és patrióta szemlélettel. 150 éves fennállásának nyilvános megünneplésével emléket állít a múlt nagy városszépítőinek, köszönetet mond a jelenkor munkálkodóinak és soraiba hívja a Sopron szépítéséért tenni akarókat.

Rendezvények fotói