Szakbizottságok

a. Winkler Oszkár Építészeti Szakbizottság
Feladata: meglévo vagy tervezett építészeti, rendezési tervekkel, környezet módosítással kapcsolatos állásfoglalás, véleménynyilvánítás. Javaslattétel a Winkler Oszkár-díj odaítélésérol.
Elnök: Veöreös András

b. Csatkai Endre Várostörténeti Szakbizottság
Feladata: új emlékhelyek felkutatása, javaslattétel új emléktáblák elhelyezésére, új utcanevekre; az egyesület történetének kezelése; kapcsolattartás a Soproni Szemle kuratóriumával.
Elnök: dr. Sarkady Sándor

c. Peéry Rezso Ifjúsági Szakbizottság
Feladata: helytörténeti ismeretek terjesztése, képzés, kapcsolat iskolákkal, túravezetok képzése, fakultációs csoportok vezetése.
Elnök: dr. Németh Ildikó

d. Kommunikációs és Koordinációs Szakbizottság
Feladata: kapcsolattartás a médiával, önkormányzattal; internet hozzáférés létrehozása; egyesület iratainak archiválása
Elnök: Krisch Aladár

e. Heimler Károly Természeti-, Környezetkultúra és idegenforgalmi Szakbizottság
Feladata: fásítás, virágosítás, zöldterületek létesítésével kapcsolatos javaslatok, állásfoglalás; városon kívüli sétautakkal és tanösvényekkel kapcsolatos felügyelet.
Elnök: Dr. Varga Mária

f. Mecénási Szakbizottság
Feladata: támogatók felkutatása, a támogatókkal való kapcsolattartás
Elnök: Dr. Krisch Róbert

g. Városfejlesztési Szakbizottság
Feladata: Sopron m.j. Város Városfejlesztési Bizottsága előterjesztésének véleményezése, előterjesztések előkészítése.
Elnök: dr.Józan Tibor